تبلیغات
تبلور هنر.. - مبانی عناصر بصری ( نقطه، خط، سطح و حجم)
تبلور هنر..

مبانی عناصر بصری ( نقطه، خط، سطح و حجم)

یکشنبه 3 آذر 1392

نوع مطلب :مبانی هنر های تجسمی، 


در هنر تجسمی وقتی از نقطه نام برده می شود، منظور چیزی است كه دارای تیرگی یا روشنی، اندازه و گاهی جرم است و در عین حال ملموس و قابل دیدن است. از این نظر در ظاهر تشابهی میان این مفهوم از نقطه با آن چه كه در ریاضیات به نقطه گفته می شود، وجود ندارد. در ریاضیات موضوعی ذهنی است كه در فضا یا بر صفحه تصور می شود، بدون اینكه قابل دیدن و لمس شدن باشد. نقطه در زبان هنر تجسمی چیزی است كاملاً ملموس و بصری كه بخشی از اثر تجسمی را تشكیل می دهد و دارای شكل و اندازه نسبی است. به عنوان مثال وقتی از فاصله ی دور به یك تك درخت در دشت نگاه می كنیم. به صورت یك نقطه تجسمی دیده می شود. اما وقتی به آن نزدیك می شویم یك حجم بزرگ می بینیم كه از نقاط متعدد ( برگ ها) و خطوط ( شاخه ها) شكل گرفته است. بنابراین محدوده ی فضا یا سطح كه همان كادر است نقش تعیین كننده ای در تشخیص دادن نقطه ی تجسمی و معنا پیدا كردن آن دارد. در صورتی كه اندازه لكه یا عنصر بصری نسبت به كادر به قدری كوچك باشد كه به طور معمول نتوانیم جزئیات آن ها را به صورت سطح یا حجم تشخیص بدهیم، می توانیم به آن نقطه تجسمی یا بصری بگوییم.


موقعیت های مختلف نقطه

بسته به این كه نقطه ی بصری در كجای كادر قرار گرفته باشد، موقعیت های متفاوتی را به وجود می آورد. یك نقطه روابط محدود ساده ای با اطراف خود دارد و به همان نسبت توجه مخاطب را به خود جلب می كند. اما چنانچه نقاط بصری متعددی در یك كادر وجود داشته باشند، بر اساس روابطی كه از نظر شكل، اندازه ، تیرگی ، روشنی ، رنگ ، بافت ، دوری و نزدیكی با یكدیگر دارند تأثیرات بصری متفاوتی به وجود خواهند آورد.
گاهی ممكن است نقطه به عنوان كوچك ترین بخش تصویر تلقی شود. در این صورت در اثر تراكم نقطه های تیره تیرگی حاصل می شود و در اثر پراكندگی آنها روشنی دیده می شود.

   


خط

در زندگی روزمره و در طبیعت، خط حضور چشمگیری دارد. در این زمینه می توان مثال های متفاوتی ذكر كرد. نقوش خطی روی لباس ها، ردیف صندلی ها در سالن امتحانات، خطوط آجرهای چیده شده، سیم ها و تیرهای برق، تنه درختان در كنار خیابان ها ، شیارهای شخم و ..
تنوع مثال ها و نمونه ها به خودی خود نشان می دهد كه منظور از خط تجسمی معنایی نسبی از خط است و آن نشان دادن یك حركت ممتد و پیوسته بر سطح یا در فضاست. بنابراین خط می تواند دو بعدی یا سه بعدی باشد.

جهت خط

خطوط تجسمی بر اساس جهت حركت مداوم در یك مسیر كلی به چهار دسته ی اصلی تقسیم می شوند كه عبارتند از :

الف) خطوط عمودی كه در طبیعت به شكل تنه درختان، تیرهای برق و ساختمان های مرتفع دیده می شوند. مفهوم این خطوط می تواند ایستادگی ، مقاومت و استحكام باشد.

ب) خطوط افقی كه در طبیعت به صورت سطح زمین، خط افق، پهنه دریا یا یك انسان خوابیده دیده می شود. مفهوم این نوع خط می تواند آرامش ، سكون یا اعتدال باشد.

ج) خطوط مایل كه در طبیعت به شكل كناره های كوه، خط رعد در آسمان و سراشیبی دیده می شوند. و در یك اثر تجسمی برای نشان دادن تحرك ، پویایی ، خشونت و عدم سكون و ثبات به كار می روند.

د) خطوط منحنی كه معمولاً در طبیعت به شكل تپه ماهور، انتشار امواج، پست و بلندی زمین و حركت بعضی از جانوران دیده می شوند و در یك اثر تجسمی ممكن است برای نمایش دحركت سیال و مداوم، ملایمت و ملاطفت به كار گرفته شود.


حالت خط

خطوط می توانند در مسیر حركت خود دارای شرایط زیر باشند :
1 - ضخیم یا نازك، قوی یا ضعیف ، تیره یا روشن شوند.
2 – به صورت خطوط باریك یا ضخیم یكنواخت باشند.
3 – می توانند در جهت مسیر اصلی خود به صورت بریده بریده و یا متعدد باشند.
4 – می توانند در جهت مسیر اصلی خود به شكل زیگزاگ، شكسته و یا موجی در می آیند.
5 – می توانند به صورت منظم و یا نامنظم در مسیر اصلی حركت خود تغییر جهت دهند.

 

كاربرد خط

خط عنصر اصلی طراحی است. ترسیم خطوط پیرامونی یك شكل می تواند تصویر اشیا را به نمایش بگذارد. تراكم و انبساط هاشورها حجم و سایه روشن را نشان می دهد. با ضخیم و نازك كردن خط در طراحی، قسمت های سایه دار مشخص می شوند و حالت خطوط جنسیت و بافت اشیا را از لحاظ نرمی، سختی و استحكام مشخص می كند.
در آثار نقاشان طبیعت گرا كه شكل های اشیا به دقت ترسیم می شوند، وجود خط به عنوان پایه ی اصلی طرح قابل مشاهده است در نقاشی ایرانی خط همواره جایگاهی پراهمیت دارد. خط همچنین در رشته های دیگر هنر تجسمی نقش متناسب خود را در شكل دهی به اثر بازی می كند. در هنر گرافیك استفاده از خط كاربردهای متنوعی را در طراحی نشانه، در طراحی و ساخت اعلان، تصویرسازی و صفحه آرایی دارد. همچنان كه در طراحی لباس، نقشه كشی، طراحی صنعتی، مجسمه سازی و عكاسی نیز خط همواره پایه اصلی اجرا و تركیب بصری اثر را به عهده دارد.

                   


                                   سطح

شكلی كه دارای دو بعد (طول و عرض) باشد سطح نامیده می شود. در طبیعت و در پیرامون ما سطوح به اشكال متنوع وجود دارند. سطح چیزها در طبیعت گاه به صورت هموار و گاه ناهموار و دارای بافت ها نقش های مختلف است.
در هنر تجسمی سطح را به انحای مختلف می توان تجسم بخشید و به وجود آورد، مانند شكل زیر :


سطح ممكن است مستوی باشد مانند یدوار یا كف اتاق، سطح زمین فوتبال یا سطح روی یك كتاب
همچنین سطح ممكن است منحنی باشد مانند سطح یك سقف گنبدی.
همه ی سطح ها از سه شكل هندسی دایره، مربع، مثلث یا تركیبی از آن ها به وجود می آیند. این شكل ها هر یك خصوصیات قابل مطالعه ای دارند.

دایره : دایره شكل كاملی است كه حركت جاودانه و مداومی را نشان می دهد. همچنین دایره نماد نرمی، لطافت، سیالیت، تكرار، درون گرایی، آرامش روحانی و آسمانی، پاكی و صمیمیت به شمار می آید.

مربع : مربع بر خلاف دایره نماد صلابت، استحكام و سكون است. این شكل مظهر قدرت زمین و مادی و در عین حال از زیباترین اشكال هندسی است.

مثلث : مثلث به واسطه زوایای تندی كه دارد سطحی مهاجم و شكلی ستیزنده به نظر می رسد كه همواره در حال تحول و پویایی است. بر اساس تركیب هایی از مثلث می توان تركیب های ساختاری بسیاری به وجود آورد. استفاده از مثلث و شبكه های مثلثی یك اصل ساختاری در طبیعت و در معماری به شمار می رود.

 

حجم


به اجسامی كه دارای سه بعد : طول، عرض و ارتفاع یا عمق باشند، حجم گفته می شود.
معمولاً همه ی اشیای مادی در طبیعت دارای حجم هستند.
در هنر تجسمی چنانچه یك نقطه را در سه بعد گسترش دهیم و یا یك پیاژه خط را در جهت های مختلف حركت دهیم، تجسمی از حجم به وجود می آید. به همین جهت درهنر تجسمی حجم ممكن است همیشه ملموس و مادی باشد ولی از نظر بصری وجود داشته باشد كه در این صورت می توان به آن حجم مجازی گفت.

همان طور كه سه شكل دایره، مربع و مثلث به عنوان اشكال پایه برای سطح نام برده شدند. كره ، مكعب و هرم را نیز می توان به عنوان اجسام هندسی پایه نام برد. این سه نوع حجم به طور كاملاً منظم به ندرت در طبیعت دیده می شوند. اما به طور كلی همه ی حجم های طبیعت از تركیب یا تغییر شكل این سه حجم پایه و هندسی به وجود می آیند.
حجم می تواند تو خالی یا توپر باشد. به همین نسبت درون یا بیرون آن اهمیت پیدا می كند. معمولاً فضایی را كه حجم اشغال می كند مثبت می گویند و فضای پیرامون آن یا ما بین دو حجم و یا حفره ی میان یك حجم توخالی را فضای منفی و گاه حجم منفی می نامند مثل فضای داخل یك لوله قطور.

 

حجم نمایی در نقاشی

در نقاشی و طراحی حجم با ترفند برجسته نمایی به وسیله سایه – روشن و رنگ و یا با تغییر شكل و اندازه ی اشكال در اثر عمق نمایی خطی القا می شود. ثبت سه بعدی اشیاء و طبیعت در عكاسی نیز به واسطه نور و سایه روشن صورت می گیرد. در حالی كه با نوعی نورپردازی خاص می توان برجستگی و فرورفتگی اجسام را از بین برد و یا در نشان دادن آنها اغراق كرد.

 

حجم در مجسمه سازی


حجم ، عنصر اصلی كار مجسمه سازان است. نمایش حجم در فضا و روابط متقابل آن با فضای پیرامونش اصل مهم مجسمه سازی است. این روابط در نقش برجسته سازی كه از یك سو با نقاشی و از سوی دیگر با معماری در ارتباط است اهمیتی به سزا دارد. نقش برجسته كه از یك سمت بسته و محدود است به حجمی گفته می شود كه در آن اشیا به صورت كم و بیش برآمده از سطح به نمایش درآمده باشند. در مجموع نقش برجسته حالتی بینا بینی میان نقاشی و مجسمه سازی دارد.

 

نور و حجم

نقش نور در بازنمایی حجم و خصوصیات آن نیز شایسته توجه است. این نور است كه امكان رویت اجسام را در فضا برای ما به وجود می آورد. بسیاری از مجسمه ها و نقش برجسته ها بدون رنگ پردازی ساخته می شوند. به همین دلیل توجه به میزان تیرگی و روشنی برجستگی ها و فرورفتگی ها و ایجاد سایه هایی كه در اثر تابش نور به روی آن ها شكل می گیرد قابل اهمیت است.

منبع


http://hamssymthou.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:56 ق.ظ

You actually reported that adequately.
cialis rezeptfrei sterreich cialis online cialis efficacit viagra cialis levitra cialis dosage recommendations cialis en mexico precio if a woman takes a mans cialis cialis kamagra levitra tadalafil cipla cialis online
http://seydengi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:05 ق.ظ

Wow a lot of great information.
cialis efficacit wow cialis tadalafil 100mg does cialis cause gout calis costo in farmacia cialis cialis kaufen wo side effects of cialis cialis generic cialis for sale in europa acquisto online cialis
cialis 20
شنبه 1 تیر 1398 07:28 ب.ظ

Amazing posts. Thanks!
buying cialis in colombia the best choice cialis woman cialis 30 day sample the best site cialis tablets cost of cialis per pill cialis billig cialis generico postepay we like it cialis soft gel price cialis best link for you cialis price
http://hourate.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 02:31 ق.ظ

Perfectly spoken indeed! !
enter site 20 mg cialis cost acquistare cialis internet only best offers cialis use cialis 5 mg click here cialis daily uk acquisto online cialis cialis name brand cheap low cost cialis 20mg look here cialis cheap canada achat cialis en itali
Buy cialis
جمعه 31 خرداد 1398 10:14 ق.ظ

Thanks a lot! Ample info.

cialis free trial buy cialis cheap 10 mg cialis sale online cialis 5mg prix cialis manufacturer coupon cialis australian price cialis canadian drugs tadalafil tablets cialis authentique suisse buying brand cialis online
cialis side effects
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:46 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
tarif cialis france look here cialis cheap canada cialis professional from usa achat cialis en europe cialis australia org buy cialis sample pack comprar cialis 10 espa241a cialis 10 doctissimo cialis online holland cialis 5 mg funziona
http://geotola.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:25 ب.ظ

Really lots of fantastic tips!
cialis side effects cialis en mexico precio miglior cialis generico buy cialis online cialis uk prezzo di cialis in bulgaria legalidad de comprar cialis cialis prezzo in linea basso wow look it cialis mexico opinioni cialis generico
Generic cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:53 ق.ظ

Thank you, Great information!
cost of cialis per pill cialis e hiv cialis with 2 days delivery if a woman takes a mans cialis cialis ahumada buy cialis online nz buy name brand cialis on line deutschland cialis online cialis rckenschmerzen cialis uk
http://icarun.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:18 ق.ظ

You actually expressed this adequately.
safe dosage for cialis cialis without a doctor's prescription cialis canada on line acheter du cialis a geneve cialis online nederland recommended site cialis kanada chinese cialis 50 mg generico cialis mexico click here to buy cialis miglior cialis generico
http://reuprosem.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:19 ب.ظ

You made your point.
cialis price thailand cialis canadian drugs cialis 5 mg scheda tecnica cialis australian price only here cialis pills overnight cialis tadalafil generic cialis 20mg uk cialis from canada interactions for cialis cialis great britain
cialis suppliers
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:42 ب.ظ

Awesome facts. Many thanks!
cialis prezzo di mercato buy cialis online side effects for cialis cialis tadalafil online we like it safe cheap cialis how does cialis work when can i take another cialis generic cialis at walmart cialis 5mg prix we like it safe cheap cialis
Cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 10:44 ب.ظ

Incredible many of good data!
cialis daily reviews no prescription cialis cheap cialis efficacit cialis generique cialis for sale how do cialis pills work cialis manufacturer coupon cialis generisches kanada cialis sans ordonnance cialis 10 doctissimo
Generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 06:44 ب.ظ

Regards, A lot of tips.

cialis generika callus cialis italia gratis brand cialis nl fast cialis online cialis 20 mg cut in half preis cialis 20mg schweiz how much does a cialis cost bulk cialis look here cialis order on line
cialis online buying
جمعه 24 خرداد 1398 04:03 ق.ظ

Terrific stuff. Cheers!
cialis en 24 hora cialis tablets dose size of cialis cialis in sconto chinese cialis 50 mg cialis dosage amounts wow cialis tadalafil 100mg cuanto cuesta cialis yaho cuanto cuesta cialis yaho walgreens price for cialis
women cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:04 ب.ظ

Wow all kinds of great material!
viagra cialis levitra only now cialis 20 mg cialis wir preise cialis australian price il cialis quanto costa online prescriptions cialis buying cialis on internet generic cialis cialis patent expiration cialis 200 dollar savings card
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:26 ق.ظ

Kudos! Valuable information!
compare prices cialis uk viagra cialis levitra tadalafil tablets cialis 5 mg cialis generico milano wow cialis tadalafil 100mg viagra or cialis chinese cialis 50 mg cialis tablets for sale venta de cialis canada
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:30 ق.ظ

Point effectively applied.!
cost of cialis cvs cialis name brand cheap cialis herbs cialis 30 day trial coupon we use it 50 mg cialis dose ou trouver cialis sur le net cialis australian price generic cialis pro acheter cialis kamagra where to buy cialis in ontario
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:06 ب.ظ

Seriously a lot of valuable facts.
i recommend cialis generico cialis sans ordonnance opinioni cialis generico cialis kaufen bankberweisung generic cialis at the pharmacy cialis for sale in europa cialis kamagra levitra cialis daily new zealand cialis bula canadian cialis
buy cialis us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 03:16 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
how does cialis work cialis coupons printable generic cialis cialis side effects effetti del cialis achat cialis en itali the best choice cialis woman online cialis cialis daily dose generic cialis prices in england
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:07 ب.ظ

Wonderful material, Kudos.
enter site very cheap cialis only best offers 100mg cialis prescription doctor cialis cialis vs viagra cialis uk next day cialis en 24 hora trusted tabled cialis softabs cialis generico cialis 10mg prix pharmaci canadian discount cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:31 ق.ظ

Thanks, Plenty of postings.

sublingual cialis online generic cialis tadalafil click now buy cialis brand canada discount drugs cialis legalidad de comprar cialis dosagem ideal cialis cialis coupon cialis billig comprar cialis 10 espa241a buy brand cialis cheap
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:59 ق.ظ

Many thanks. Quite a lot of information!

side effects for cialis cialis generic tadalafil buy cialis professional from usa opinioni cialis generico cialis authentique suisse where do you buy cialis cialis pas cher paris cialis generic availability look here cialis order on line cialis cuantos mg hay
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:28 ب.ظ

Incredible a lot of very good data.
buying cialis in colombia online cialis cialis side effects click now buy cialis brand cialis canadian drugs cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg cut in half cialis 20 mg cut in half effetti del cialis order generic cialis online
where to buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:34 ق.ظ

Terrific postings, Regards.
tesco price cialis comprar cialis 10 espa241a cipla cialis online cialis dosage cialis generika i recommend cialis generico tadalafilo cialis baratos compran uk cialis generisches kanada generic cialis in vietnam
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:42 ب.ظ

Awesome information, Appreciate it.
canadian cialis we like it cialis price cialis online price cialis wal mart pharmacy cialis online nederland how to buy cialis online usa cialis generique where do you buy cialis cialis online click here to buy cialis
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 10:06 ق.ظ

Amazing lots of fantastic facts.
cialis purchasing get cheap cialis cialis en 24 hora cialis super acti cialis 10 doctissimo cialis e hiv does cialis cause gout canadian discount cialis cialis patentablauf in deutschland get cheap cialis
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:12 ب.ظ

Great tips. Thanks.
cialis generico lilly compare prices cialis uk buying cialis overnight cialis 20 mg effectiveness enter site 20 mg cialis cost cialis online nederland cost of cialis per pill female cialis no prescription cialis 05 how to purchase cialis on line
where to buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:29 ق.ظ

Regards! I enjoy this.
venta cialis en espaa acheter du cialis a geneve american pharmacy cialis enter site very cheap cialis tadalafil 20mg cialis in sconto order generic cialis online what is cialis safe site to buy cialis online click now cialis from canada
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:23 ب.ظ

Reliable stuff. Thanks!
acheter du cialis a geneve generic cialis 20mg uk cialis rckenschmerzen tadalafil 10 mg cialis from canada purchasing cialis on the internet wow cialis 20 india cialis 100mg cost cialis great britain fast cialis online
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 09:13 ق.ظ

Truly quite a lot of terrific facts.
click now buy cialis brand cialis from canada cialis online cialis pills price each cialis generic availability cialis diario compra buy cialis uk no prescription viagra vs cialis buy cialis online nz cialis cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ