تبلیغات
تبلور هنر.. - چهل‌ستون
تبلور هنر..

چهل‌ستون

سه شنبه 21 آبان 1392

نوع مطلب :هنر در تمدن اسلامی، 

چهل‌ستون از بناهای تاریخی استان اصفهان در ایران است. باغ چهلستون که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس یکم احداث آن آغاز شد و در وسط آن عمارتی ساخته شده بود.

در سلطنت شاه عباس دوم،ساختمان تکمیل شد و در ساختمان موجود مرکزی، تغییرات کلی داده شده‌است و تالار آینه، تالار ۱۸ ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوانهای طرفین سالن پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با تمام تزیینات نقاشی و آئینه کاری و کاشی کاری دیوارها و سقفها افزوده شده‌است.چهل‌ستون از بناهای تاریخی استان اصفهان در ایران است. باغ چهلستون که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس یکم احداث آن آغاز شد و در وسط آن عمارتی ساخته شده بود.

در سلطنت شاه عباس دوم،ساختمان تکمیل شد و در ساختمان موجود مرکزی، تغییرات کلی داده شده‌است و تالار آینه، تالار ۱۸ ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوانهای طرفین سالن پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با تمام تزیینات نقاشی و آئینه کاری و کاشی کاری دیوارها و سقفها افزوده شده‌است.

کاخ چهلستون از نخستین بناهایی است که در آن تزئین وسیع، آینه‌کاری، نقاشیهای بزرگ دیواری و ستونهای چوبی، با سرستونهای مقرنس به کار رفته است. تمام دیوارها با آینه‌های قدی و شیشه‌ها و نقاشیهای رنگی و زیبا تزئین شده بوده و همه درها و پنجره‌ها از نوع منبت و خاتم بوده است. مهارت و استادی ایرانیان در طرح این کاخ به خوبی مشاهده میشود که درآن فضای خارج از عمارت با فضای داخل آن، چنان مربوط و هماهنگ است که نمی توان تشخیص داد کجا یکی پایان مییابد و دیگری آغاز میگردد.

ایوان اصلی و چشمگیر کوشک با ستونهای متعدد که از ویژگیهای بنا محسوب میگردند، موجب تسمیه بنا به کاخ چهلستون گردید. در ایران تعدد و کثرت را بیشتر با عدد چهل بیان میکنند و به طور تصادفی چون تعداد ستونهای تالار، بیست عدد و انعکاس عمارت و ستونها هم در استخر مقابل آن به خوبی مشهود است، این کاخ با انعکاس آن در آب مفهوم «چهل ستون»  پیدا می کند. هریک از ستون های بیست گانه تالار ازیک تنه درخت چنار تشکیل شده و بر روی آنها لایه نازکی از تخته رنگ شده وجود دارد که سابقاً با آینه و شیشه‌های رنگی پوشیده شده بود.

استخر مقابل عمارت به طول ۱۱۰ متر و عرض ۱۶ متر هم‌اکنون نیز طراوت و زیبایی خاصی به این کاخ می دهد. درگذشته جهش آب درحوض وسط تالار از دهان شیرهایی که درچهار گوشه حوض قرار داشتند و فواره‌های سنگی که نقطه به نقطه در جوی کوچک اطراف عمارت قرار داشتند، صفای مخصوصی به این عمارت می‌داده است. تناسبات استخر مقابل کاخ برای دیدن تصویر کاخ در آب و تیرگی کف استخر به منظور هرچه عمیق‌ تر نشان دادن آن طراحی گشته‌اند. چهارقطعه پایه ستون‌هایی که به صورت مجسمه‌های شیر و انسان در چهار گوشه استخر قرار دارند و دو تخته سنگ حجاری شده به شکل چهار شیر که در دو باغچه طرفین خیابان ورودی این عمارت قرار دارد و از تزئینات درون باغ محسوب می گردند،  در اصل متعلق به این کاخ نیست و تنها آثار برجای مانده از قصرهای زمان صفویه به نام “سرپوشیده” و ” آینه‌خانه” هستند که امروز دیگر وجود ندارند.از ایوان چهلستون  سه در به تالار پذیرایی که تمام عرض کوشک را اشغال کرده، راه دارد. دیوارهای بالا را سه تابلو رنگ روغنی بزرگ زینت داده  و به تماشاگران کمک می کند تا زندگی پر غوغا و با نشاط قرن هفدهم را در نظر مجسم سازند.  یکی از این تابلوها شاه عباس را هنگام پذیرایی از خان ازبک نشان میدهد. شاه و خان هردو در یک شاه نشین نشسته‌اند. نقاشی های پایین دیوار این تالار پذیرایی، همانند عالی‌قاپو مناظری از تفریحات ییلاقی و روستایی را نشان می دهد. همانند بنای چهلستون، باغ آن نیز دستخوش تغییراتی بوده است که ازمهمترین آنها می توان به احداث خیابان سپه  بر سمت شمالی باغ ، و تغییر ورودی باغ از ضلع شرقی به ضلع شمالی و ایجاد جلوخان نیمدایره شکل امروزی از دوره پهلوی اشاره نمود.درجبهه جنوبی باغ نیز دخالت هایی در عرصه باغ به چشم می‌خورد که شکل کلی باغ را تحت تأثیر خود قرار داده است. درهمین زمینه می‌توان به دیوارهای از بین رفته اطراف باغ  نیز اشاره کرد که نقش آن درتغییر فضای داخل باغ به میزان زیادی احساس می گردد. اگراز سر در ورودی اصلی به سمت داخل باغ حرکت کنیم، منظره کاخ و تصویر درون آب سوی حرکت را مورد تاکید قرار می دهد. محور اصلی نیز جهت حرکت را به کمک ردیف درختان دو سوی استخر کشیده میانی، به خوبی مشخص می‌ نماید، بدین ترتیب که فضایی ممتد و جهت دار به سمت کوشک اصلی ایجاد می کند و همچنین استخر آب  بر مطلوبیت فضایی این محور می‌افزاید.

از سوی دیگر ایوان چهلستون رابطه بصری بین بیرون و اندرون کوشک را برقرار می‌سازد و حد فاصل آنهاست. باغ چهلستون تقریباً مسطح و دارای شیب بسیار کمی است که به هدایت آب در جوی ها و کرت کمک می نماید. این باغ  با مساحتی بیش از ۶۷۰۰۰ متر مربع به شکل مربع مستطیل با طول و عرض تقریباً برابر است که متأسفانه در اثر تصرفاتی که صورت پذیرفته، شکل اصلی آن تغییر یافته و بخش هایی از آن در سمت جنوبی جدا گشته‌اند. باغ به کمک یک محور اصلی طولی درجهت شرقی – غربی که استخر آب کشیده را در میان دارد و یک محور عرضی بدون جوی آب به چهار قسمت اصلی تقسیم گشته است. این محور عرضی با گذر از ایوان ستوندار در سوی دیگر نیز تداوم یافته است. ایوان به عنوان فضایی میانی، پیوند میان فضای باز و فضای بسته را مورد تأکید قرار میدهد. محور طولی دیگر که از سمت شمالی کوشک می‌گذرد دارای جویی در میان است که آب جوی شاهی بدان وارد می شده است. آبراهه‌ای از بلوک های سنگ ‌قواره در پیرامون کوشک میانی قرار دارد و داخل حوض های کوچکی می گردد. جزئیات این آبراهه‌ها، یادآور نمونه‌های موجود در پاسارگاد است و سنتی مداوم از زمان هخامنشیان را به نمایش میگذارد. کوشک اصلی – کاخ چهلستون – یک ‌سوم بالایی باغ جای گرفته است. سایر کرت ‌بندی ها و تقسیم‌بندی های باغ از تناسبات قائمه پیروی کرده و باغ متقارن است. باغ چهلستون به عنوان فضای درباری و محلی برای پذیرایی رسمی از میهمانان خارجی شکل گرفته است.
از آنجایی‌ که نقاشی های با ارزش بر دیوار تالار اصلی از زمان صفویه بر جای مانده‌اند، امروزه  تالار اصلی خود به عنوان موزه مورد بهره برداری قرار گرفته است.
قسمت‌های جالب و دیدنی
۱. سقف باشکوه نقاشی تالار ۱۸ ستون و سقف آئینه کاری تالار آئینه و مدخل آئینه کاری تالار جلوس شاه عباس دوم.
۲. ستونهای عظیم تالارهای ۱۸ ستون و تالار آینه که هر یک از آنها تنه یک درخت چنار است.
۳.شیرهای سنگی چهارگوشه حوض مرکزی تالار و ازاره‌های مرمری منقش اطراف که معرف صنعت حجاری در عهد صفویه است.
۴.تزیینات عالی طلا کاری سالن پادشاهی و اتاقهای طرفین تالار آئینه و تابلوهای بزرگ نقاشی تالار پادشاهی که شاهان صفوی را به شرح زیر نشان می‌دهد:
دیوارنگاره‌ای در چهلستون
شاه عباس یکم در پذیرایی از «ولی محمدخان» فرمانروای ترکستان
شاه اسماعیل یکم در جنگ چالدران
شاه تهماسب یکم در پذیرایی از «همایون» پادشاه هندوستان
شاه اسماعیل یکم در جنگ با «شیبک خان ازبک»
شاه عباس دوم در پذیرایی از «ندر محمد خان» امیر ترکستان
۵. یک تابلوی بزرگ از جنگ کرنال که در سلطنت نادرشاه افشار افزوده شده‌است.
۶. تصویری از شاه عباس اول با تاج مخصوص و مینیاتورهای دیگری در اتاق گنجینه کاخ چهلستون که در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ خورشیدی از زیر گچ خارج شده‌است.
۷. آثار پراکنده‌ای از دوران صفویه مانند سردر «مسجد قطبیه» و سردرهای «زاویه درب کوشک» آثاری از «مسجد درب جوباره» یا «پیر پینه‌دوز» و «مسجد آقاسی» که بر دیوارهای ضلع غربی و جنوبی باغ نصب شده‌است.
سال ساختمان کاخ چهلستون به موجب اشعاری که در جبهه تالار از زیر گچ خارج شده، مصراع: «مبارک‌ترین بناهای دنیا» می‌باشد که به حساب حروف ابجد سال ۱۰۵۷ هجری قمری (مصادف با ۱۰۲۶ هجری خورشیدی و ۱۶۴۷ میلادی) می‌شود، یعنی پنجمین سال سلطنت شاه عباس دوم.
سنگ شیرها و مجسمه‌های سنگی اطراف حوض و داخل باغچه‌ها تنها آثاری است که از دو قصر باشکوه دیگر صفویه یعنی آئینه خانه و عمارت سرپوشیده باقی مانده و به این محل منتقل شده‌است.اگرچه انعکاس ستونهای بیست گانه تالارهای چهلستون در حوض مقابل عمارت، مفهوم چهلستون را بیان می‌کند ولی در حقیقت عدد چهل در ایران کثرت و تعدد را می‌رساند و وجه تسمیه عمارت مزبور به چهلستون به علت تعدد ستونهای این کاخ می‌باشد.
در ابتدا ستونها با پوششی از آئینه کاری‌های زیبا تزیین شده بوده که در زمان حکومت ظل السلطان قاجار در اصفهان این آئینه کاری‌ها تخریب شده‌است و روی نقاشی‌های صفوی با گچ پوشانده شده‌است.
منبع


Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 03:24 ب.ظ

With thanks, Lots of content.

generic cialis at the pharmacy viagra vs cialis vs levitra cialis prezzo in linea basso cialis herbs side effects for cialis cialis daily new zealand cialis 20 mg effectiveness cialis tablets australia safe dosage for cialis cialis free trial
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:22 ب.ظ

Nicely put. Regards!
cialis generic tadalafil buy viagra or cialis buy online cialis 5mg cialis soft tabs for sale cialis professional yohimbe we use it 50 mg cialis dose miglior cialis generico cialis pas cher paris cialis generico milano ou trouver cialis sur le net
buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:49 ق.ظ

Position well applied..
cialis e hiv cialis australian price buy cialis online nz generic cialis review uk cialis soft tabs for sale cialis daily dose generic where to buy cialis in ontario we recommend cialis best buy rezeptfrei cialis apotheke cialis billig
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:43 ق.ظ

You suggested this well.
click here cialis daily uk cialis diario compra cialis name brand cheap import cialis cialis alternative cialis daily dose generic cialis generique how to purchase cialis on line female cialis no prescription tadalafil 20 mg
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:09 ب.ظ

You reported this exceptionally well.
cialis 20 mg best price we use it 50 mg cialis dose buy cialis cheap 10 mg cialis 100mg suppliers buy cheap cialis in uk can i take cialis and ecstasy cialis canadian drugs enter site natural cialis cialis coupon cialis online
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:19 ق.ظ

Cheers. I like it!
cialis farmacias guadalajara cialis rezeptfrei sterreich cialis billig discount cialis cialis generique 5 mg cialis cipla best buy legalidad de comprar cialis buying cialis in colombia cialis en mexico precio 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis online best price
دوشنبه 12 آذر 1397 10:33 ب.ظ

Very good stuff, Kudos.
acheter cialis meilleur pri buy cialis online legal cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg para diabeticos costo in farmacia cialis rx cialis para comprar cialis prezzo di mercato cialis y deporte wow cialis 20 cialis qualitat
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 09:48 ق.ظ

Awesome write ups, Kudos!
cialis billig estudios de cialis genricos cialis farmacias guadalajara cialis for sale in europa cialis generika in deutschland kaufen acheter du cialis a geneve generico cialis mexico buy online cialis 5mg cialis italia gratis ou trouver cialis sur le net
buy generic cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:01 ب.ظ

You actually mentioned this well!
cialis italia gratis warnings for cialis cialis kaufen wo cialis 05 cialis australia org we choice cialis uk cialis per paypa click here cialis daily uk cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg best price
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:09 ق.ظ

Incredible a lot of awesome info!
walgreens price for cialis buy cheap cialis in uk how do cialis pills work order generic cialis online buying brand cialis online viagra or cialis order cialis from india cialis billig trusted tabled cialis softabs usa cialis online
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 10:12 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis baratos compran uk how to buy cialis online usa cialis arginine interactio generic cialis review uk buy cialis we choice cialis uk cialis herbs cialis 20 mg best price venta de cialis canada estudios de cialis genricos
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 08:55 ق.ظ

Thanks a lot! I value it!
cialis 5 mg scheda tecnica look here cialis cheap canada cialis cost opinioni cialis generico sublingual cialis online cialis daily new zealand cialis per paypa cialis tablets australia canadian drugs generic cialis prescription doctor cialis
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 09:40 ب.ظ

Many thanks, Numerous forum posts!

cialis usa cost costo in farmacia cialis cialis manufacturer coupon cialis generico in farmacia cost of cialis cvs cialis dose 30mg cialis 20mg cost of cialis cvs cialis 5 mg funziona cialis 10mg prix pharmaci
buy cialis online best price
جمعه 9 آذر 1397 09:45 ق.ظ

You said that exceptionally well!
we choice free trial of cialis we like it cialis price tadalafil 5mg cialis 5 mg prix cialis once a da cialis cuantos mg hay viagra cialis levitra cialis generico in farmacia buy original cialis cialis generico
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:43 ب.ظ

Position nicely utilized!.
import cialis buy cialis uk no prescription buy name brand cialis on line 5 mg cialis coupon printable where do you buy cialis cialis 5mg billiger interactions for cialis fast cialis online cialis daily new zealand buy cialis uk no prescription
buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:16 ق.ظ

Thanks a lot. Useful stuff!
we like it safe cheap cialis cialis cost cialis tadalafil online if a woman takes a mans cialis cialis lilly tadalafi cialis reviews american pharmacy cialis pastillas cialis y alcoho cialis online deutschland click here take cialis
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:36 ب.ظ

Factor very well applied..
pastillas cialis y alcoho 40 mg cialis what if i take effetti del cialis safe dosage for cialis cialis 5mg prix cialis en mexico precio generic cialis review uk calis canadian drugs generic cialis we choice cialis uk
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:39 ق.ظ

Whoa loads of fantastic advice!
prescription doctor cialis cialis tadalafil online cialis taglich tesco price cialis cialis professional yohimbe acheter cialis kamagra only now cialis 20 mg cialis e hiv cialis bula cialis daily reviews
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 04:25 ب.ظ

Whoa loads of superb tips.
venta de cialis canada legalidad de comprar cialis cialis lowest price buy cialis online cialis daily cialis online napol cialis tablets cialis reviews cialis 30 day sample cialis y deporte
canadian prescriptions online
یکشنبه 1 مهر 1397 02:41 ب.ظ

Useful forum posts. Thanks.
canada online pharmacies legitimate online drug store online pharmacy canada canadian pharmacycanadian pharmacy canada online pharmacies medication safe canadian online pharmacies canadian pharmacies-24h drugs for sale on internet drugs for sale usa canadian pharmacycanadian pharmacy
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:16 ق.ظ

With thanks, Excellent stuff!
cialis generika cialis professional yohimbe cialis baratos compran uk cilas cialis for sale in europa buy generic cialis cialis prezzo in linea basso cialis canada on line cialis online holland bulk cialis
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:15 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
wow cialis tadalafil 100mg buy cialis online nz buy cialis online cheapest cialis 5 mg cialis coupons printable cialis sans ordonnance opinioni cialis generico we choice cialis uk cialis canada on line cialis in sconto
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:23 ب.ظ

Cheers. I like it.
venta cialis en espaa how does cialis work we like it cialis soft gel tarif cialis france cialis generic availability legalidad de comprar cialis tadalafil generic purchasing cialis on the internet brand cialis nl cialis per paypa
viabiovit.com/marcas-de-viagras.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:35 ق.ظ

Cheers, Fantastic information.
canadian pharmacy buy viagra cvs buy viagra overnight where can i get viagra prescription purchase viagra online uk viagra on prescription buy viagra nz viagra or sildenafil buying viagra online from canada viagra usa pharmacy
order cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:08 ق.ظ

Really tons of very good information!
we choice cialis uk generic for cialis cialis ahumada we like it safe cheap cialis cialis daily dose generic cialis professional from usa generic cialis at walmart cialis tadalafil online interactions for cialis cialis side effects dangers
Viagra 20 mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:42 ق.ظ

You stated this fantastically!
viagra uk buy rx sildenafil buy viagra online usa can i buy viagra at walmart order viagra without prescription buy female viagra online sildenafil uk buy viagra to buy online cheap generic sildenafil how to get viagra prescription
Buy generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:06 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
buy brand cialis cheap cialis authentique suisse wow cialis tadalafil 100mg cialis patentablauf in deutschland buy cialis online cheapest how does cialis work cialis prices tadalafil 10 mg import cialis cialis 5 mg effetti collateral
Can you increase your height by stretching?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:37 ق.ظ
Fantastic web site. Lots of helpful information here.
I am sending it to several friends ans also sharing in delicious.
And of course, thanks to your effort!
Florencia
شنبه 7 مرداد 1396 07:14 ب.ظ
It's actually very difficult in this busy life to listen news on TV, therefore I just use world wide web for that reason, and get the most up-to-date information.
foot pain after running
دوشنبه 5 تیر 1396 01:58 ب.ظ
Loving the info on this website, you have done outstanding job on the articles.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ