تبلیغات
تبلور هنر.. - چهل‌ستون
تبلور هنر..

چهل‌ستون

سه شنبه 21 آبان 1392

نوع مطلب :هنر در تمدن اسلامی، 

چهل‌ستون از بناهای تاریخی استان اصفهان در ایران است. باغ چهلستون که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس یکم احداث آن آغاز شد و در وسط آن عمارتی ساخته شده بود.

در سلطنت شاه عباس دوم،ساختمان تکمیل شد و در ساختمان موجود مرکزی، تغییرات کلی داده شده‌است و تالار آینه، تالار ۱۸ ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوانهای طرفین سالن پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با تمام تزیینات نقاشی و آئینه کاری و کاشی کاری دیوارها و سقفها افزوده شده‌است.چهل‌ستون از بناهای تاریخی استان اصفهان در ایران است. باغ چهلستون که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس یکم احداث آن آغاز شد و در وسط آن عمارتی ساخته شده بود.

در سلطنت شاه عباس دوم،ساختمان تکمیل شد و در ساختمان موجود مرکزی، تغییرات کلی داده شده‌است و تالار آینه، تالار ۱۸ ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوانهای طرفین سالن پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با تمام تزیینات نقاشی و آئینه کاری و کاشی کاری دیوارها و سقفها افزوده شده‌است.

کاخ چهلستون از نخستین بناهایی است که در آن تزئین وسیع، آینه‌کاری، نقاشیهای بزرگ دیواری و ستونهای چوبی، با سرستونهای مقرنس به کار رفته است. تمام دیوارها با آینه‌های قدی و شیشه‌ها و نقاشیهای رنگی و زیبا تزئین شده بوده و همه درها و پنجره‌ها از نوع منبت و خاتم بوده است. مهارت و استادی ایرانیان در طرح این کاخ به خوبی مشاهده میشود که درآن فضای خارج از عمارت با فضای داخل آن، چنان مربوط و هماهنگ است که نمی توان تشخیص داد کجا یکی پایان مییابد و دیگری آغاز میگردد.

ایوان اصلی و چشمگیر کوشک با ستونهای متعدد که از ویژگیهای بنا محسوب میگردند، موجب تسمیه بنا به کاخ چهلستون گردید. در ایران تعدد و کثرت را بیشتر با عدد چهل بیان میکنند و به طور تصادفی چون تعداد ستونهای تالار، بیست عدد و انعکاس عمارت و ستونها هم در استخر مقابل آن به خوبی مشهود است، این کاخ با انعکاس آن در آب مفهوم «چهل ستون»  پیدا می کند. هریک از ستون های بیست گانه تالار ازیک تنه درخت چنار تشکیل شده و بر روی آنها لایه نازکی از تخته رنگ شده وجود دارد که سابقاً با آینه و شیشه‌های رنگی پوشیده شده بود.

استخر مقابل عمارت به طول ۱۱۰ متر و عرض ۱۶ متر هم‌اکنون نیز طراوت و زیبایی خاصی به این کاخ می دهد. درگذشته جهش آب درحوض وسط تالار از دهان شیرهایی که درچهار گوشه حوض قرار داشتند و فواره‌های سنگی که نقطه به نقطه در جوی کوچک اطراف عمارت قرار داشتند، صفای مخصوصی به این عمارت می‌داده است. تناسبات استخر مقابل کاخ برای دیدن تصویر کاخ در آب و تیرگی کف استخر به منظور هرچه عمیق‌ تر نشان دادن آن طراحی گشته‌اند. چهارقطعه پایه ستون‌هایی که به صورت مجسمه‌های شیر و انسان در چهار گوشه استخر قرار دارند و دو تخته سنگ حجاری شده به شکل چهار شیر که در دو باغچه طرفین خیابان ورودی این عمارت قرار دارد و از تزئینات درون باغ محسوب می گردند،  در اصل متعلق به این کاخ نیست و تنها آثار برجای مانده از قصرهای زمان صفویه به نام “سرپوشیده” و ” آینه‌خانه” هستند که امروز دیگر وجود ندارند.از ایوان چهلستون  سه در به تالار پذیرایی که تمام عرض کوشک را اشغال کرده، راه دارد. دیوارهای بالا را سه تابلو رنگ روغنی بزرگ زینت داده  و به تماشاگران کمک می کند تا زندگی پر غوغا و با نشاط قرن هفدهم را در نظر مجسم سازند.  یکی از این تابلوها شاه عباس را هنگام پذیرایی از خان ازبک نشان میدهد. شاه و خان هردو در یک شاه نشین نشسته‌اند. نقاشی های پایین دیوار این تالار پذیرایی، همانند عالی‌قاپو مناظری از تفریحات ییلاقی و روستایی را نشان می دهد. همانند بنای چهلستون، باغ آن نیز دستخوش تغییراتی بوده است که ازمهمترین آنها می توان به احداث خیابان سپه  بر سمت شمالی باغ ، و تغییر ورودی باغ از ضلع شرقی به ضلع شمالی و ایجاد جلوخان نیمدایره شکل امروزی از دوره پهلوی اشاره نمود.درجبهه جنوبی باغ نیز دخالت هایی در عرصه باغ به چشم می‌خورد که شکل کلی باغ را تحت تأثیر خود قرار داده است. درهمین زمینه می‌توان به دیوارهای از بین رفته اطراف باغ  نیز اشاره کرد که نقش آن درتغییر فضای داخل باغ به میزان زیادی احساس می گردد. اگراز سر در ورودی اصلی به سمت داخل باغ حرکت کنیم، منظره کاخ و تصویر درون آب سوی حرکت را مورد تاکید قرار می دهد. محور اصلی نیز جهت حرکت را به کمک ردیف درختان دو سوی استخر کشیده میانی، به خوبی مشخص می‌ نماید، بدین ترتیب که فضایی ممتد و جهت دار به سمت کوشک اصلی ایجاد می کند و همچنین استخر آب  بر مطلوبیت فضایی این محور می‌افزاید.

از سوی دیگر ایوان چهلستون رابطه بصری بین بیرون و اندرون کوشک را برقرار می‌سازد و حد فاصل آنهاست. باغ چهلستون تقریباً مسطح و دارای شیب بسیار کمی است که به هدایت آب در جوی ها و کرت کمک می نماید. این باغ  با مساحتی بیش از ۶۷۰۰۰ متر مربع به شکل مربع مستطیل با طول و عرض تقریباً برابر است که متأسفانه در اثر تصرفاتی که صورت پذیرفته، شکل اصلی آن تغییر یافته و بخش هایی از آن در سمت جنوبی جدا گشته‌اند. باغ به کمک یک محور اصلی طولی درجهت شرقی – غربی که استخر آب کشیده را در میان دارد و یک محور عرضی بدون جوی آب به چهار قسمت اصلی تقسیم گشته است. این محور عرضی با گذر از ایوان ستوندار در سوی دیگر نیز تداوم یافته است. ایوان به عنوان فضایی میانی، پیوند میان فضای باز و فضای بسته را مورد تأکید قرار میدهد. محور طولی دیگر که از سمت شمالی کوشک می‌گذرد دارای جویی در میان است که آب جوی شاهی بدان وارد می شده است. آبراهه‌ای از بلوک های سنگ ‌قواره در پیرامون کوشک میانی قرار دارد و داخل حوض های کوچکی می گردد. جزئیات این آبراهه‌ها، یادآور نمونه‌های موجود در پاسارگاد است و سنتی مداوم از زمان هخامنشیان را به نمایش میگذارد. کوشک اصلی – کاخ چهلستون – یک ‌سوم بالایی باغ جای گرفته است. سایر کرت ‌بندی ها و تقسیم‌بندی های باغ از تناسبات قائمه پیروی کرده و باغ متقارن است. باغ چهلستون به عنوان فضای درباری و محلی برای پذیرایی رسمی از میهمانان خارجی شکل گرفته است.
از آنجایی‌ که نقاشی های با ارزش بر دیوار تالار اصلی از زمان صفویه بر جای مانده‌اند، امروزه  تالار اصلی خود به عنوان موزه مورد بهره برداری قرار گرفته است.
قسمت‌های جالب و دیدنی
۱. سقف باشکوه نقاشی تالار ۱۸ ستون و سقف آئینه کاری تالار آئینه و مدخل آئینه کاری تالار جلوس شاه عباس دوم.
۲. ستونهای عظیم تالارهای ۱۸ ستون و تالار آینه که هر یک از آنها تنه یک درخت چنار است.
۳.شیرهای سنگی چهارگوشه حوض مرکزی تالار و ازاره‌های مرمری منقش اطراف که معرف صنعت حجاری در عهد صفویه است.
۴.تزیینات عالی طلا کاری سالن پادشاهی و اتاقهای طرفین تالار آئینه و تابلوهای بزرگ نقاشی تالار پادشاهی که شاهان صفوی را به شرح زیر نشان می‌دهد:
دیوارنگاره‌ای در چهلستون
شاه عباس یکم در پذیرایی از «ولی محمدخان» فرمانروای ترکستان
شاه اسماعیل یکم در جنگ چالدران
شاه تهماسب یکم در پذیرایی از «همایون» پادشاه هندوستان
شاه اسماعیل یکم در جنگ با «شیبک خان ازبک»
شاه عباس دوم در پذیرایی از «ندر محمد خان» امیر ترکستان
۵. یک تابلوی بزرگ از جنگ کرنال که در سلطنت نادرشاه افشار افزوده شده‌است.
۶. تصویری از شاه عباس اول با تاج مخصوص و مینیاتورهای دیگری در اتاق گنجینه کاخ چهلستون که در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ خورشیدی از زیر گچ خارج شده‌است.
۷. آثار پراکنده‌ای از دوران صفویه مانند سردر «مسجد قطبیه» و سردرهای «زاویه درب کوشک» آثاری از «مسجد درب جوباره» یا «پیر پینه‌دوز» و «مسجد آقاسی» که بر دیوارهای ضلع غربی و جنوبی باغ نصب شده‌است.
سال ساختمان کاخ چهلستون به موجب اشعاری که در جبهه تالار از زیر گچ خارج شده، مصراع: «مبارک‌ترین بناهای دنیا» می‌باشد که به حساب حروف ابجد سال ۱۰۵۷ هجری قمری (مصادف با ۱۰۲۶ هجری خورشیدی و ۱۶۴۷ میلادی) می‌شود، یعنی پنجمین سال سلطنت شاه عباس دوم.
سنگ شیرها و مجسمه‌های سنگی اطراف حوض و داخل باغچه‌ها تنها آثاری است که از دو قصر باشکوه دیگر صفویه یعنی آئینه خانه و عمارت سرپوشیده باقی مانده و به این محل منتقل شده‌است.اگرچه انعکاس ستونهای بیست گانه تالارهای چهلستون در حوض مقابل عمارت، مفهوم چهلستون را بیان می‌کند ولی در حقیقت عدد چهل در ایران کثرت و تعدد را می‌رساند و وجه تسمیه عمارت مزبور به چهلستون به علت تعدد ستونهای این کاخ می‌باشد.
در ابتدا ستونها با پوششی از آئینه کاری‌های زیبا تزیین شده بوده که در زمان حکومت ظل السلطان قاجار در اصفهان این آئینه کاری‌ها تخریب شده‌است و روی نقاشی‌های صفوی با گچ پوشانده شده‌است.
منبع


prezzo cialis a buon mercato
دوشنبه 3 تیر 1398 03:03 ق.ظ

Very well voiced really! .
precios de cialis generico cipla cialis online brand cialis nl prezzo di cialis in bulgaria i recommend cialis generico cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg tadalafil viagra cialis levitra cialis usa cost
http://tesmere.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:08 ق.ظ

Cheers! Plenty of stuff!

female cialis no prescription cost of cialis cvs cialis tablets australia cialis diario compra dose size of cialis cialis daily new zealand prix cialis once a da generic cialis soft gels low cost cialis 20mg prices for cialis 50mg
http://checktesu.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:29 ب.ظ

Many thanks, I value it.
cialis super acti order cialis from india order cialis from india low cost cialis 20mg cialis prezzo al pubblico il cialis quanto costa cialis venta a domicilio we recommend cialis info cialis daily dose generic are there generic cialis
http://paikuzbay.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:33 ق.ظ

With thanks! I value this.
cialis canada cialis online buy generic cialis cialis 30 day sample cialis 100mg suppliers cialis dosage amounts tadalafil cialis rckenschmerzen click now cialis from canada prices for cialis 50mg
http://geocsikre.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:32 ق.ظ

Tips effectively used!.
side effects of cialis discount cialis comprar cialis 10 espa241a cialis online cialis pas cher paris cialis vs viagra cialis 30 day sample only here cialis pills cialis coupons tadalafil 10 mg
http://warnase.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Thanks a lot, Plenty of tips!

when can i take another cialis cialis uk cialis pills the best site cialis tablets cialis lowest price cialis online nederland 200 cialis coupon cialis in sconto preis cialis 20mg schweiz where do you buy cialis
http://bercnoreph.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:35 ق.ظ

Many thanks. Plenty of posts.

viagra or cialis prezzo cialis a buon mercato cialis tadalafil cialis taglich cialis uk fast cialis online buying cialis overnight we recommend cialis best buy cialis 20mg preis cf no prescription cialis cheap
http://nontstates.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:54 ق.ظ

Thanks a lot! A lot of facts!

non 5 mg cialis generici deutschland cialis online cialis 20 mg cut in half female cialis no prescription how to buy cialis online usa online prescriptions cialis cialis arginine interactio cialis lilly tadalafi generic cialis 20mg uk brand cialis nl
http://myschebib.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:27 ق.ظ

You actually suggested that terrifically!
generic cialis at walmart cialis 20mg preis cf precios cialis peru cialis per paypa cialis 20 mg cut in half cialis vs viagra cialis tablets australia brand cialis generic weblink price cialis buy online cialis 5mg
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:21 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
generic cialis pro comprar cialis 10 espa241a cialis prezzo al pubblico cialis pills boards overnight cialis tadalafil cialis prezzo al pubblico buy brand cialis cheap cialis patentablauf in deutschland viagra cialis levitra purchasing cialis on the internet
http://reddiri.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:47 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
200 cialis coupon only best offers 100mg cialis cialis tablets cialis 20 mg cost cialis generic availability estudios de cialis genricos only best offers 100mg cialis comprar cialis 10 espa241a cialis en 24 hora cuanto cuesta cialis yaho
http://medetwill.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:35 ب.ظ

Truly a lot of very good knowledge!
cialis side effects generic cialis review uk cialis vs viagra order cialis from india tadalafil generic bulk cialis achat cialis en suisse 5 mg cialis pharmacie en ligne price cialis per pill only now cialis for sale in us
http://bezzmoti.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:42 ب.ظ

You reported it effectively!
cialis online nederland cialis 5 mg schweiz cialis uk next day cialis 5 mg cialis soft tabs for sale price cialis wal mart pharmacy cialis in sconto cialis 10 doctissimo only best offers cialis use the best choice cialis woman
http://lidabu.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:04 ق.ظ

You said it nicely.!
acquisto online cialis prix cialis once a da how do cialis pills work order generic cialis online cialis coupons cialis herbs walgreens price for cialis brand cialis generic acquistare cialis internet online cialis
http://egagith.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:55 ب.ظ

Good forum posts. Appreciate it.
price cialis per pill cialis generic cialis tadalafil cialis online where do you buy cialis overnight cialis tadalafil look here cialis order on line buy cialis online link for you cialis price cialis italia gratis
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:28 ق.ظ

Fantastic data. Appreciate it!
cialis prices cialis 200 dollar savings card only best offers cialis use cialis daily new zealand cialis en mexico precio we choice cialis pfizer india cialis generico online cialis usa cost cipla cialis online cialis pills price each
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:11 ق.ظ

Whoa a lot of superb info.
cialis 5 mg para diabeticos generic cialis with dapoxetine tadalafil wow look it cialis mexico warnings for cialis cialis name brand cheap cialis savings card cialis 5 mg buy comprar cialis 10 espa241a cialis savings card
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 06:18 ب.ظ

Wonderful material. Regards.
click here to buy cialis how do cialis pills work cialis arginine interactio prix de cialis buy original cialis can i take cialis and ecstasy tarif cialis france buy name brand cialis on line cialis tablets for sale low dose cialis blood pressure
Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 03:24 ب.ظ

With thanks, Lots of content.

generic cialis at the pharmacy viagra vs cialis vs levitra cialis prezzo in linea basso cialis herbs side effects for cialis cialis daily new zealand cialis 20 mg effectiveness cialis tablets australia safe dosage for cialis cialis free trial
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:22 ب.ظ

Nicely put. Regards!
cialis generic tadalafil buy viagra or cialis buy online cialis 5mg cialis soft tabs for sale cialis professional yohimbe we use it 50 mg cialis dose miglior cialis generico cialis pas cher paris cialis generico milano ou trouver cialis sur le net
buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:49 ق.ظ

Position well applied..
cialis e hiv cialis australian price buy cialis online nz generic cialis review uk cialis soft tabs for sale cialis daily dose generic where to buy cialis in ontario we recommend cialis best buy rezeptfrei cialis apotheke cialis billig
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:43 ق.ظ

You suggested this well.
click here cialis daily uk cialis diario compra cialis name brand cheap import cialis cialis alternative cialis daily dose generic cialis generique how to purchase cialis on line female cialis no prescription tadalafil 20 mg
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:09 ب.ظ

You reported this exceptionally well.
cialis 20 mg best price we use it 50 mg cialis dose buy cialis cheap 10 mg cialis 100mg suppliers buy cheap cialis in uk can i take cialis and ecstasy cialis canadian drugs enter site natural cialis cialis coupon cialis online
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:19 ق.ظ

Cheers. I like it!
cialis farmacias guadalajara cialis rezeptfrei sterreich cialis billig discount cialis cialis generique 5 mg cialis cipla best buy legalidad de comprar cialis buying cialis in colombia cialis en mexico precio 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis online best price
دوشنبه 12 آذر 1397 10:33 ب.ظ

Very good stuff, Kudos.
acheter cialis meilleur pri buy cialis online legal cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg para diabeticos costo in farmacia cialis rx cialis para comprar cialis prezzo di mercato cialis y deporte wow cialis 20 cialis qualitat
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 09:48 ق.ظ

Awesome write ups, Kudos!
cialis billig estudios de cialis genricos cialis farmacias guadalajara cialis for sale in europa cialis generika in deutschland kaufen acheter du cialis a geneve generico cialis mexico buy online cialis 5mg cialis italia gratis ou trouver cialis sur le net
buy generic cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:01 ب.ظ

You actually mentioned this well!
cialis italia gratis warnings for cialis cialis kaufen wo cialis 05 cialis australia org we choice cialis uk cialis per paypa click here cialis daily uk cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg best price
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:09 ق.ظ

Incredible a lot of awesome info!
walgreens price for cialis buy cheap cialis in uk how do cialis pills work order generic cialis online buying brand cialis online viagra or cialis order cialis from india cialis billig trusted tabled cialis softabs usa cialis online
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 10:12 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis baratos compran uk how to buy cialis online usa cialis arginine interactio generic cialis review uk buy cialis we choice cialis uk cialis herbs cialis 20 mg best price venta de cialis canada estudios de cialis genricos
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 08:55 ق.ظ

Thanks a lot! I value it!
cialis 5 mg scheda tecnica look here cialis cheap canada cialis cost opinioni cialis generico sublingual cialis online cialis daily new zealand cialis per paypa cialis tablets australia canadian drugs generic cialis prescription doctor cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ